Tuesday 25. June 2019

Magyarország Mária öröksége

 

Volt idő, amikor a Boldogasszony Anyánk című éneket, mi magyarok himnuszként énekeltük.
Ez a nap katolikus-keresztény ünnep.

 

 Az egyházi ünnep nem csupán munkaszüneti nap, hanem a közösségben végzett imádságnak, istendicsőítésnek, és a lelki töltekezésnek napja, amelyre elsősorban a közösségi szentmise kínál alkalmat.

Megzavarodott világunkban kapja vissza helyét az ünnep, a kereszténységhez ragaszkodó Magyarországon.

2018. Nagyboldogasszony ünnepén, hazánk felajánlásának 
980. évfordulóján.

 

P. Kozma Imre OH

 

Nagyboldogasszony ünnepe

Betegápoló Irgalmasrend
Magyarország

 

levelezési cím:
1023 Budapest, Frankel Leó út 54.

telefonszám:
+36 14388400, +36 14388500
Display:
http://irgalmasrend.hu/