péntek 26. február 2021

Tudnivalók a beköltözéshez

 

Az igénybevétel önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik

A beköltözés feltétele a felvételhez szükséges dokumentumok kitöltése. 

 

A beköltözni kívánóval minden részletre kiterjedő szerződést kötünk, amelyet a jogszabályokban meghatározott előzetes vizsgálatok előznek meg. 

 

Ezek célja az igénybevevő helyzetének megismerése, egészségi állapotának, szükségleteinek felmérése, annak megállapítása, megfelel-e az intézmény által nyújtott szolgáltatás az igénybevevő szükségleteinek.

 

A várható környezetváltozás okozta szorongás oldása, a beköltözés előkészítése, az új környezetbe való beilleszkedés elősegítése.

 

Az eljárás során vizsgálni kell a kérelmező szociális rászorultságát. A beköltözést követően az egészségi állapot, az ápolási, gondozási szükségletek felmérése alapján egyéni gondozási terv készül.

 


 

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. Erről további tudnivalók itt.

 

Betegápoló Irgalmasrend
Szent József Idősek Otthona
Gyula utca 39-47.
2030 Érd
Telefon: +36 23 365627
Fax: +36 23 365627

Betegápoló Irgalmasrend

Szent József Idősek Otthona

2030 Érd
Gyula utca 39-47.

Telefon: +36 23 365 627

Fax: +36 23 365 627

Megjelenítés:
http://www.irgalmasrend.hu/