csütörtök 14. november 2019

Kórházunk házirendje

 

Tisztelt Betegünk!

 

A Váci Irgalmasrendi Kórház HÁZIRENDJE:

 

Kórházunkban folyó gyógyító tevékenység eredményessége a betegjogokkal kapcsolatos szabályok betartásáról, a házirendben foglaltak megvalósulásától is függ. Mindezért kérjük, hogy Ön is segítse az orvosok és ápolószemélyzet munkáját és az Önt megillető betegjogok érvényesülését.

Az Egészségügyi törvények által biztosított jogait a betegjogi tájékoztató szabályzatunk tartalmazza, melyet kérésére az ápolási igazgató rendelkezésére bocsátja.

Kórházunkat a Betegápoló Irgalmas Rend működteti az OEP finanszírozásával, az ÁNTSZ szakhatósági felügyeletével.

 

Kórházunkba a feltétlenül szükséges személyes tárgyakat hozza magával (hálóruha, köntös, papucs stb.…) és tisztálkodási eszközeit. Igény szerint kórházi ruhát biztosítunk.

Értéktárgyakat hagyja otthon és lehetőleg 2000 Ft-ot meghaladó készpénzt se tartson magánál. Felvételekor az osztályos nővér leltárt készít, melyet távozáskor a felsorolt tárgyakkal együtt visszakap.

A részleteket illetően utalunk az előzetes betegtájékoztatóban foglaltakra.

 

A betegeink napirendje:

6.00   –   8.00    hőmérőzés, tisztálkodás, reggeli

8.00   – 12.00    vizitek, vizsgálatok, kezelések

12.00 – 13.00   ebéd

14.00 – 16.00   csendes pihenő (nincs látogatás)

16.00 – 17.00   vacsora

21.00 –  lámpaoltás

 

Az osztályról a nővér tudtával lehet a kertbe vagy másik szintre elmenni.

A kórház területén dohányozni tilos! Rádiót és televíziót csak a betegtársak, és a gyógyító tevékenység zavarása nélkül szabad használni. Szeszesital fogyasztása TILOS!

A betegeink kórházi felvétele és elbocsátása általában 8 – 15 óra között történik. Ettől eltérő időpontot egyeztetni kell a kezelőorvossal. Kérjük, hogy a hozzátartozók is ezen időszakban érdeklődjenek a beteg állapotáról.

 

Beteglátogatás ideje, rendje:

9.00 – 19.00 között történjék, a csendes pihenő alatt 14.00 - 16.00 óra között nincs látogatás! Fekvőbetegnél egyszerre legfeljebb csak két látogató tartózkodhat. Súlyos állapotú betegnél ettől eltérő látogatási lehetőséget (pl. éjszaka) csak igazgató főorvos vagy helyettese engedélyezhet.

Betegeink részére a vallás gyakorlása biztosított és az általa kiválasztott egyházi személlyel való kapcsolattartás is. Ebben igény szerint az ápolási igazgató vagy a szociális munkatárs segít.

 

A Kórház – kápolna miserendje:

Szombat: 17.00 óra

Vasárnap 9.00 óra (Görög katolikus liturgia)

Péntekenként a III. emeleti kórteremben 10 órakor

 

Orvosi konzílium kezdeményezése a betegjogoknak megfelelően biztosított. Ha a betegnek a kórházi ellátással vagy betegjogaik érvényesülésével kapcsolatban panasza van, úgy ezeket az igazgató főorvos, ill. kórházban működő etikai bizottságnál észrevételezheti, ahol panaszának vizsgálata megtörténik és erről írásbeli választ kap.

 

Igazgató Főorvos:                      Dr. Hirling András                  helye: II. emelet

Kórházi etikai biz .elnöke:         Dr. Szíj Marianna                   helye: II. emelet

Cím:                                            2600 Vác, Március 15 tér 7-9.    

Telefonszám:                              +36-27-319-450

E-mailcím:                                   vacirgalmas@invitel.hu

Betegjogi képviselő:                   Dr. Szabó Anikó

Elérhetősége:                              +36 20 48 99 506

 

 

 

                                                                                         Dr. Hirling András

                                                                                         igazgató, főorvos

Betegápoló Irgalmasrend
Váci Irgalmasrendi Kórház
Március 15. tér 7-9.
2600 Vác
Telefon: +36 27 319450
Fax: +36 27 315530

Betegápoló Irgalmasrend

Váci Irgalmasrendi Kórház

2600 Vác
Március 15. tér 7-9.

Telefon: +36 27319450

Fax: +36 27315530

Megjelenítés:
http://www.irgalmasrend.hu/